Comarch ERP Optima

Moduł księga handlowa

Integra Software

Comarch ERP Optima Księga Handlowa - moduł pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz przepisami związanymi z integracją europejską.

Podstawowe funkcje modułu to:

wysoka jakość i planowanie prac

możliwości tworzenia wielopoziomowego planu kont

wysoka jakość i planowanie prac

podział na dzienniki cząstkowe

wysoka jakość i planowanie prac

zestawienie obrotów i sald za dowolny okres (przeglądanie kont syntetycznych i analitycznych)

wysoka jakość i planowanie prac

możliwość wykorzystania schematów księgowych

wysoka jakość i planowanie prac

dowolne definiowanie oraz wydruk zestawień, w tym bilansu, rachunku zysku i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, raporty rozbudowane o prefiks kraju w numerze NIP kontrahenta

wysoka jakość i planowanie prac

prowadzenie ewidencji VAT

wysoka jakość i planowanie prac

deklaracje VAT-7, PIT-5 oraz CIT-2

wysoka jakość i planowanie prac

Kwartalna Deklaracja Podsumowująca (VAT-UE A i B) pokazująca, z jakim kontrahentem w Unii Europejskiej polski podatnik przeprowadził w danym kwartale transakcje handlowe

obroty i salda comarch ERP Optima Księga Handlowa

Narzędzie do analizy finansowej

Oprócz funkcji opartych na ogólnych zasadach prowadzenia rachunkowości moduł dostarcza szeroki wachlarz informacji z zakresu analizy finansowej firmy. Program został przygotowany specjalnie dla biur rachunkowych oraz przedsiębiorstw, których forma prawna lub wielkość obrotów zobowiązują do prowadzenia ksiąg handlowych.

Program umożliwia kompleksową obsługę księgowości. Większość parametrów programu może być modyfikowana i dostosowana do potrzeb Użytkownika. Duża elastyczność powoduje, że jest on otwarty na wiele sugestii operatora. Posiada jeszcze jedną ważną cechę - jest na bieżąco aktualizowany w stosunku do zmieniających się przepisów.

Comarch ERP Optima Księga Handlowa Plus – moduł rozszerzony zawierający dodatkowo:

wysoka jakość i planowanie prac

obsługę kont walutowych

wysoka jakość i planowanie prac

możliwość wprowadzenia do systemu Bilansu Otwarcia w walucie dla kont walutowych

wysoka jakość i planowanie prac

dołożony został dodatkowy parametr pozwalający na przeliczenie obrotówki w konkretnej walucie obcej oraz sporządzenie wydruków w zadanej walucie

wysoka jakość i planowanie prac

z poziomu obrotówki jest dostępna funkcja Kontroli sald kont rozrachunkowych. Funkcja ta, w przypadku włączonego modułu Księga Handlowa Plus, została rozbudowana o możliwość podglądnięcia zapisów również w walucie obcej

wysoka jakość i planowanie prac

dodano test na sprawdzenie poprawności waluty na koncie księgowym i dekretach

wysoka jakość i planowanie prac

jeśli użytkownik korzysta z tego modułu to posiada możliwość uzyskania informacji o obrotach i saldach danego konta w walucie

wysoka jakość i planowanie prac

możliwość wprowadzania dokumentów w walutach do rejestrów VAT i rozliczanie podatku VAT przeliczanego po ustalonym kursie

Comarch ERP Optima Księga Podatkowa - obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającą się z Urzędem Skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub prowadzącą ewidencje przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Płatnikom podatku od towarów i usług moduł ten pozwala na prowadzenie podstawowych ewidencji księgowych: Rejestr VAT, Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Ryczałtowej oraz  ewidencji pomocniczych: wynagrodzeń, spis z natury, rozliczenie samochodów. Moduł ten pozwala na drukowanie deklaracji podatkowych: VAT-7, VAT-7K, PIT-5, PIT-5L, PIT-4.

Księga Przychodów i Rozchodów:

wysoka jakość i planowanie prac

pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów i Rozchodów

wysoka jakość i planowanie prac

możliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt)

wysoka jakość i planowanie prac

możliwość walidowania dostępu do poszczególnych funkcji programu

wysoka jakość i planowanie prac

współpraca z modułem Analiz

wysoka jakość i planowanie prac

pełna integracja z pozostałymi modułami

księga przychodów i rozchodów comarch ERP Optima Księga Handlowa

Kadry i Płace / Środki Trwałe

Comarch ERP Optima Płace i Kadry  - moduł przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac. Zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik. Comarch ERP Optima umożliwia przygotowanie raportów, deklaracji INF-D i INF-D-P do Narodowego Funduszu Zdrowia, także w postaci elektronicznej oraz zaimportowanie tych deklaracji do programu SOD Offline.

Program dostępny jest w dwóch wersjach:

formularz danych kadrowych Comarch Optima

Comarch ERP Optima Płace i Kadry – moduł podstawowy skierowany dla mniejszych firm, pozwalający na prowadzenie kadr i płac w podstawowym zakresie.

Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – moduł rozszerzony zawierający dodatkowo:

wysoka jakość i planowanie prac

obsługę firm mających rozbudowaną strukturę organizacyjną (drzewiasta struktura wydziałów)

wysoka jakość i planowanie prac

automatyczne okresowe naliczanie składników wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin

wysoka jakość i planowanie prac

odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika do 6 wejść/wyjść w obrębie doby

wysoka jakość i planowanie prac

definiowanie stref dla kalendarzy (jakościowe zróżnicowanie czasu pracy mające odzwierciedlenie również podczas naliczania wynagrodzenia)

wysoka jakość i planowanie prac

skomplikowane systemy wynagrodzeń dla wypłat liczonych wg 12 algorytmów

wysoka jakość i planowanie prac

atrybuty czyli cechy, za pomocą, których można opisywać pracowników wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji

wysoka jakość i planowanie prac

automatyczne okresowe naliczanie składników wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin

wysoka jakość i planowanie prac

możliwość wykorzystania opisu analitycznego w schematach księgowych modułu Księga Handlowa Comarch OPT!MA oraz w module Controlling systemu Comarch XL

wysoka jakość i planowanie prac

ścisłe powiązanie listy płac z wybranym wydziałem

Comarch ERP Optima Środki Trwałe

Moduł pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Automatycznie generuje dokumenty OT i LT. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach Użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa, degresywana jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny. Program uwzględnia szczególne przypadki amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego. Moduł pozwala na prowadzenie i drukowanie ewidencji wyposażenia, która wymagana jest rozporządzeniem w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Program posiada kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą m.in.:

wysoka jakość i planowanie prac

rejestrację "historii" środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości

wysoka jakość i planowanie prac

prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

wysoka jakość i planowanie prac

tworzenie planu amortyzacji środka oraz księgowanie odpisów amortyzacyjnych do księgi

wysoka jakość i planowanie prac

ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.

Nasi klienci

BOSCH
Bridgestone
Continental
Michelin
Mercedes-Benz

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej na temat ciasteczekPolityka Prywatnosci